Nov 7, 2015

[Knitting] Little Red bonnet - Mũ cho em bé 0~3 tuổi

Difficult - Độ khó2/5
Size: 0-3M, 6-12M, 18-24M, 3Y+ (Mũ cho bé 0-3 tuổi)

Oct 23, 2015

Kniting for Beginners Guide - Hướng dẫn đan căn bản


Step by step Knitting guide for Beginners :)
Hướng dẫn đan từ những điều căn bản nhất, dành cho những người mới tập đan

1. Materials and tool for practice - Chuẩn bị nguyên vật liệu để tập đan
- DK weight yarn: 1 ball
- Appropriate knitting needles (1 pairs of straight, dpn or circular needles)

Len: chọn loại len sợi to cỡ len Milk trở lên và kim size tương ứng (milk: kim 3.5~4.0mm, Bernat super value: kim 4.5mm), kim thẳng, kim dây hay kim vòng đều được )2. Long-tail cast on - Tập bắt mũi bằng 2 kim đan

Oct 22, 2015

[Knitting] Booties for 3-6M baby - Hướng dẫn đan giầy cho bé 3-6 tháng

Difficult - Độ khó2/5
Size: 3-6M
(Giầy cho bé 3-6 tháng tuổi)

[Knitting] Foxy scarf - Hướng dẫn đan khăn cáo


Difficult - Độ khó2/5
Size: Adjustable 
(Kích cỡ: điều chỉnh theo ý thích và số đo cụ thể)

[Knitting] Simple ribbed cowl - Hướng dẫn đan khăn ống đơn giản

Difficult - Độ khó2/5
Size: Adjustable 
(Kích cỡ: điều chỉnh theo ý thích và số đo cụ thể)